Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Vyhláška Finančního úřadu Opava - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010

Počet příloh: 1

01.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemku

Počet příloh: 1

17.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny - vyhrazení plochy pro volební plakáty

Počet příloh: 1

13.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny - oznámení o době a místě konání voleb

Počet příloh: 1

13.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet Obce Štáblovice

Počet příloh: 1

11.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 11.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje

Počet příloh: 1

26.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 26.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška Moravskoslezského kraje - Zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje MSK

Počet příloh: 1

19.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 19.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny ČR Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet příloh: 1

13.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti p. Škrobánek

Počet příloh: 1

06.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Počet příloh: 1

30.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z jednání správní rady Mikroregionu Hvozdnice konané dne 3.3.2010

Počet příloh: 1

22.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - závěrečný účet za rok 2009

Počet příloh: 1

22.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Škrobánek

Počet příloh: 1

11.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 11.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy

Počet příloh: 1

10.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 10.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 - 4/2010

Počet příloh: 1

25.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 25.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Statutární město Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek. Více informací v příloze..

Počet příloh: 1

25.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 25.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení

Počet příloh: 1

17.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu Mikroregionu Hvozdnice na rok 2010

Počet příloh: 1

15.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 15.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Štáblovice

Počet příloh: 1

10.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 10.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Vyhláška Škrobánek

Počet příloh: 1

18.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 18.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Soja

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - zveřejnění návrhu koncepce vč. vyhodnocení vlivů koncepce na živ. prostředí

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016"

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Dodatek č. 1 k OZV č. 1/2003 ze dne 29.12.2003 o místních poplatcích

Počet příloh: 1

03.12.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.12.2009
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 ze dne 30.11.2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo

Počet příloh: 1

03.12.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.12.2009
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu na rok 2010

Počet příloh: 1

12.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 12.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Oldřich Soja

Počet příloh: 1

11.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 11.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemku

Počet příloh: 1

11.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 11.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Škrobánek

Počet příloh: 1

19.10.2009 Aktuální Vyvěšeno: 19.10.2009
Sejmuto:
Aktuální

Čez Distribuce, a.s. - Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů

Počet příloh: 1

23.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 23.09.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Vladimír Škrobánek

Počet příloh: 1

14.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 14.09.2009
Sejmuto:
Aktuální

Jmenování zapisovatele pro volby do Parlamentu ČR

Počet příloh: 1

03.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.09.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti p. Soja

Počet příloh: 1

31.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 31.08.2009
Sejmuto:
Aktuální

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR

Počet příloh: 1

27.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 27.08.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. ŠKROBÁNEK

Počet příloh: 1

27.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 27.08.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška Krajského úřadu MSK - Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povah

Počet příloh: 1

27.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 27.08.2009
Sejmuto:
Aktuální

Výzva č. 1/2009 pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008 - 2013 "Opavsku to omastíme"

Počet příloh: 1

19.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 19.08.2009
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Počet příloh: 1

28.07.2009 Aktuální Vyvěšeno: 28.07.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Gebauer

Počet příloh: 1

27.07.2009 Aktuální Vyvěšeno: 27.07.2009
Sejmuto:
Aktuální

Pozemkový fond ČR - oznámení o zamýšleném převodu

Počet příloh: 1

20.07.2009 Aktuální Vyvěšeno: 20.07.2009
Sejmuto:
Aktuální

Vyrozumění o dražbě

Počet příloh: 1

08.07.2009 Aktuální Vyvěšeno: 08.07.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Soja

Počet příloh: 1

29.06.2009 Aktuální Vyvěšeno: 29.06.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Vladimír Škrobánek

Počet příloh: 1

17.06.2009 Aktuální Vyvěšeno: 17.06.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Oldřich Soja

Počet příloh: 1

03.06.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.06.2009
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet obce Štáblovice za rok 2008

Počet příloh: 1

01.06.2009 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2009
Sejmuto:
Aktuální

Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009

Počet příloh: 1

28.05.2009 Aktuální Vyvěšeno: 28.05.2009
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o uložení písemností p.Martin Háva

Počet příloh: 1

27.05.2009 Aktuální Vyvěšeno: 27.05.2009
Sejmuto:
Aktuální

Informace pro voliče o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2009

Počet příloh: 1

21.05.2009 Aktuální Vyvěšeno: 21.05.2009
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - varroáza včel

Počet příloh: 1

20.05.2009 Aktuální Vyvěšeno: 20.05.2009
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit. V případě, že chcete dostávat i sms, vyplňte Váš telefon.

3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny

Po 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
Út UZAVŘEN PRO VEŘEJNOST
St 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
Čt UZAVŘEN PRO VEŘEJNOST
UZAVŘEN PRO VEŘEJNOST