Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Mikroregion Hvozdnice Návrh rozpočtu na rok 2011

Počet příloh: 1

02.02.2011 Aktuální Vyvěšeno: 02.02.2011
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 26. valnou hromadu Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

24.01.2011 Aktuální Vyvěšeno: 24.01.2011
Sejmuto:
Aktuální

Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

Počet příloh: 1

05.01.2011 Aktuální Vyvěšeno: 05.01.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z jednání ZO dne 15.12.2010

Počet příloh: 1

21.12.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.12.2010
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Vyvěšeno: 15.12.2010 Sňato: 6.1.2011

Počet příloh: 1

15.12.2010 Aktuální Vyvěšeno: 15.12.2010
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu obce Štáblovice na rok 2011

Počet příloh: 1

08.12.2010 Aktuální Vyvěšeno: 08.12.2010
Sejmuto:
Aktuální

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU Vyvěšeno: 6.12.2010 Sňato: 6.3.2011

Počet příloh: 1

06.12.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.12.2010
Sejmuto:
Aktuální

Záměr na pronájem obecního bytu na adrese č.p.154 (nad poštou). Vyvěšeno: 30.11.2010 Sňato: 31.12.2010

Počet příloh: 1

29.11.2010 Aktuální Vyvěšeno: 29.11.2010
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

02.11.2010 Aktuální Vyvěšeno: 02.11.2010
Sejmuto:
Aktuální

Informace o změně obvodu Policie ČR

Počet příloh: 1

13.10.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.10.2010
Sejmuto:
Aktuální

Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví

Počet příloh: 1

05.10.2010 Aktuální Vyvěšeno: 05.10.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí - Oznámení o době a místu konání voleb

Počet příloh: 1

30.09.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.09.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí - jmenování zapisovatele

Počet příloh: 1

04.09.2010 Aktuální Vyvěšeno: 04.09.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí - počet a sídlo volebních okrsků

Počet příloh: 1

31.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 31.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí Stanovisko k Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016

Počet příloh: 1

30.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Škrobánek

Počet příloh: 1

30.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Magistrát města Opavy Veřejná vyhláška - Oznámení o pořízení návrhu úplné aktualizace ÚAP

Počet příloh: 1

12.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 12.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška Škrobánek

Počet příloh: 1

22.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí 2010 Informace Magistrátu města Opavy

Počet příloh: 1

21.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí 2010 Seznam obcí a jejich registrační úřad

Počet příloh: 1

21.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí 2010 Potřebné počty podpisů na peticích

Počet příloh: 1

21.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje"

Počet příloh: 1

21.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Finanční úřad Opava - veřejná vyhláška p. Škrobánek

Počet příloh: 1

17.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Dražební vyhláška

Počet příloh: 1

16.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 16.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o rozšíření vymezeného území, na kterém byl vyhlášen stav nebezpečí

Počet příloh: 1

01.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

01.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Vyhláška Finančního úřadu Opava - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010

Počet příloh: 1

01.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemku

Počet příloh: 1

17.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny - vyhrazení plochy pro volební plakáty

Počet příloh: 1

13.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny - oznámení o době a místě konání voleb

Počet příloh: 1

13.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet Obce Štáblovice

Počet příloh: 1

11.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 11.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje

Počet příloh: 1

26.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 26.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška Moravskoslezského kraje - Zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje MSK

Počet příloh: 1

19.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 19.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny ČR Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet příloh: 1

13.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti p. Škrobánek

Počet příloh: 1

06.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Počet příloh: 1

30.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z jednání správní rady Mikroregionu Hvozdnice konané dne 3.3.2010

Počet příloh: 1

22.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - závěrečný účet za rok 2009

Počet příloh: 1

22.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Škrobánek

Počet příloh: 1

11.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 11.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy

Počet příloh: 1

10.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 10.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 - 4/2010

Počet příloh: 1

25.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 25.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Statutární město Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek. Více informací v příloze..

Počet příloh: 1

25.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 25.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení

Počet příloh: 1

17.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu Mikroregionu Hvozdnice na rok 2010

Počet příloh: 1

15.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 15.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Štáblovice

Počet příloh: 1

10.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 10.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Vyhláška Škrobánek

Počet příloh: 1

18.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 18.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Soja

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - zveřejnění návrhu koncepce vč. vyhodnocení vlivů koncepce na živ. prostředí

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016"

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Kde máme dnes otevřeno?

Prodejna potravin

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Zámecká restaurace

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Zámek a zámecká kavárna

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Obecní úřad

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Pošta

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Knihovna

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost 

(mimo stanovené úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě)

Po 8:00 - 10:00    14:00 - 17:00
Út

8:00 - 10:00

St 8:00 - 10:00    14:00 - 17:00
Čt 8:00 - 10:00

8:00 - 10:00