Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví

Počet příloh: 1

05.10.2010 Aktuální Vyvěšeno: 05.10.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí - Oznámení o době a místu konání voleb

Počet příloh: 1

30.09.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.09.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí - jmenování zapisovatele

Počet příloh: 1

04.09.2010 Aktuální Vyvěšeno: 04.09.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí - počet a sídlo volebních okrsků

Počet příloh: 1

31.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 31.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí Stanovisko k Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016

Počet příloh: 1

30.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Škrobánek

Počet příloh: 1

30.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Magistrát města Opavy Veřejná vyhláška - Oznámení o pořízení návrhu úplné aktualizace ÚAP

Počet příloh: 1

12.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 12.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška Škrobánek

Počet příloh: 1

22.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí 2010 Informace Magistrátu města Opavy

Počet příloh: 1

21.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí 2010 Seznam obcí a jejich registrační úřad

Počet příloh: 1

21.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí 2010 Potřebné počty podpisů na peticích

Počet příloh: 1

21.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje"

Počet příloh: 1

21.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Finanční úřad Opava - veřejná vyhláška p. Škrobánek

Počet příloh: 1

17.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Dražební vyhláška

Počet příloh: 1

16.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 16.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o rozšíření vymezeného území, na kterém byl vyhlášen stav nebezpečí

Počet příloh: 1

01.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

01.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Vyhláška Finančního úřadu Opava - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010

Počet příloh: 1

01.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemku

Počet příloh: 1

17.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny - vyhrazení plochy pro volební plakáty

Počet příloh: 1

13.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny - oznámení o době a místě konání voleb

Počet příloh: 1

13.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet Obce Štáblovice

Počet příloh: 1

11.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 11.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje

Počet příloh: 1

26.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 26.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška Moravskoslezského kraje - Zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje MSK

Počet příloh: 1

19.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 19.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny ČR Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet příloh: 1

13.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti p. Škrobánek

Počet příloh: 1

06.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Počet příloh: 1

30.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z jednání správní rady Mikroregionu Hvozdnice konané dne 3.3.2010

Počet příloh: 1

22.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - závěrečný účet za rok 2009

Počet příloh: 1

22.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Škrobánek

Počet příloh: 1

11.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 11.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy

Počet příloh: 1

10.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 10.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 - 4/2010

Počet příloh: 1

25.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 25.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Statutární město Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek. Více informací v příloze..

Počet příloh: 1

25.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 25.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení

Počet příloh: 1

17.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu Mikroregionu Hvozdnice na rok 2010

Počet příloh: 1

15.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 15.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Štáblovice

Počet příloh: 1

10.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 10.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Vyhláška Škrobánek

Počet příloh: 1

18.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 18.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Soja

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - zveřejnění návrhu koncepce vč. vyhodnocení vlivů koncepce na živ. prostředí

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016"

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Dodatek č. 1 k OZV č. 1/2003 ze dne 29.12.2003 o místních poplatcích

Počet příloh: 1

03.12.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.12.2009
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 ze dne 30.11.2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo

Počet příloh: 1

03.12.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.12.2009
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu na rok 2010

Počet příloh: 1

12.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 12.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Oldřich Soja

Počet příloh: 1

11.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 11.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemku

Počet příloh: 1

11.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 11.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Škrobánek

Počet příloh: 1

19.10.2009 Aktuální Vyvěšeno: 19.10.2009
Sejmuto:
Aktuální

Čez Distribuce, a.s. - Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů

Počet příloh: 1

23.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 23.09.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Vladimír Škrobánek

Počet příloh: 1

14.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 14.09.2009
Sejmuto:
Aktuální

Jmenování zapisovatele pro volby do Parlamentu ČR

Počet příloh: 1

03.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.09.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti p. Soja

Počet příloh: 1

31.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 31.08.2009
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Kde máme dnes otevřeno?

Prodejna potravin

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Zámecká restaurace

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Obecní úřad

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Pošta

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Knihovna

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny

Po 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Út 07:00 - 15:00
St 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Čt 07:00 - 15:00
07:00 - 12:00