Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

02.11.2010 Aktuální Vyvěšeno: 02.11.2010
Sejmuto:
Aktuální

Informace o změně obvodu Policie ČR

Počet příloh: 1

13.10.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.10.2010
Sejmuto:
Aktuální

Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví

Počet příloh: 1

05.10.2010 Aktuální Vyvěšeno: 05.10.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí - Oznámení o době a místu konání voleb

Počet příloh: 1

30.09.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.09.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí - jmenování zapisovatele

Počet příloh: 1

04.09.2010 Aktuální Vyvěšeno: 04.09.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí - počet a sídlo volebních okrsků

Počet příloh: 1

31.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 31.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí Stanovisko k Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016

Počet příloh: 1

30.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Škrobánek

Počet příloh: 1

30.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Magistrát města Opavy Veřejná vyhláška - Oznámení o pořízení návrhu úplné aktualizace ÚAP

Počet příloh: 1

12.08.2010 Aktuální Vyvěšeno: 12.08.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška Škrobánek

Počet příloh: 1

22.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí 2010 Informace Magistrátu města Opavy

Počet příloh: 1

21.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí 2010 Seznam obcí a jejich registrační úřad

Počet příloh: 1

21.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev obcí 2010 Potřebné počty podpisů na peticích

Počet příloh: 1

21.07.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.07.2010
Sejmuto:
Aktuální

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje"

Počet příloh: 1

21.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Finanční úřad Opava - veřejná vyhláška p. Škrobánek

Počet příloh: 1

17.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Dražební vyhláška

Počet příloh: 1

16.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 16.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o rozšíření vymezeného území, na kterém byl vyhlášen stav nebezpečí

Počet příloh: 1

01.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

01.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Vyhláška Finančního úřadu Opava - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010

Počet příloh: 1

01.06.2010 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2010
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemku

Počet příloh: 1

17.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny - vyhrazení plochy pro volební plakáty

Počet příloh: 1

13.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny - oznámení o době a místě konání voleb

Počet příloh: 1

13.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet Obce Štáblovice

Počet příloh: 1

11.05.2010 Aktuální Vyvěšeno: 11.05.2010
Sejmuto:
Aktuální

Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje

Počet příloh: 1

26.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 26.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška Moravskoslezského kraje - Zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje MSK

Počet příloh: 1

19.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 19.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny ČR Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet příloh: 1

13.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti p. Škrobánek

Počet příloh: 1

06.04.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.04.2010
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Počet příloh: 1

30.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 30.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z jednání správní rady Mikroregionu Hvozdnice konané dne 3.3.2010

Počet příloh: 1

22.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - závěrečný účet za rok 2009

Počet příloh: 1

22.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 22.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Škrobánek

Počet příloh: 1

11.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 11.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy

Počet příloh: 1

10.03.2010 Aktuální Vyvěšeno: 10.03.2010
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 - 4/2010

Počet příloh: 1

25.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 25.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Statutární město Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek. Více informací v příloze..

Počet příloh: 1

25.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 25.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení

Počet příloh: 1

17.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 17.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu Mikroregionu Hvozdnice na rok 2010

Počet příloh: 1

15.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 15.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Štáblovice

Počet příloh: 1

10.02.2010 Aktuální Vyvěšeno: 10.02.2010
Sejmuto:
Aktuální

Vyhláška Škrobánek

Počet příloh: 1

18.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 18.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Soja

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - zveřejnění návrhu koncepce vč. vyhodnocení vlivů koncepce na živ. prostředí

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo životního prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016"

Počet příloh: 1

06.01.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.01.2010
Sejmuto:
Aktuální

Dodatek č. 1 k OZV č. 1/2003 ze dne 29.12.2003 o místních poplatcích

Počet příloh: 1

03.12.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.12.2009
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 ze dne 30.11.2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo

Počet příloh: 1

03.12.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.12.2009
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu na rok 2010

Počet příloh: 1

12.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 12.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Oldřich Soja

Počet příloh: 1

11.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 11.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemku

Počet příloh: 1

11.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 11.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Škrobánek

Počet příloh: 1

19.10.2009 Aktuální Vyvěšeno: 19.10.2009
Sejmuto:
Aktuální

Čez Distribuce, a.s. - Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů

Počet příloh: 1

23.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 23.09.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Vladimír Škrobánek

Počet příloh: 1

14.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 14.09.2009
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit. V případě, že chcete dostávat i sms, vyplňte Váš telefon.

Hlasujte v anketě!

Jste spokojení s novým systémem plateb za svoz popelnic?

V této anketě jste již hlasoval/a! Nelze hlasovat vícekrát.

Ne, paušální platby za svoz odpadů byly pro mne výhodnější
48%
Nevím, neumím posoudit
6%
Ano, s platbou za každou odvezenou popelnici ušetřím
46%
3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny

Po 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Út 07:00 - 15:00
St 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Čt 07:00 - 15:00
07:00 - 12:00