Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Pozvánka na 32. valnou hromadu Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

04.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 04.04.2012
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2011

Počet příloh: 1

02.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 02.04.2012
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 31. Valné hromady Svazku obcí Mikroregion Hvozdnice

Počet příloh: 1

22.03.2012 Aktuální Vyvěšeno: 22.03.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemků Geometrický plán k nahlédnutí na obecním úřadě.

Počet příloh: 1

06.03.2012 Aktuální Vyvěšeno: 06.03.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemků Geometrický plán k nahlédnutí na obecním úřadě.

Počet příloh: 1

06.03.2012 Aktuální Vyvěšeno: 06.03.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

21.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 21.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Statutární město Opava vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek - program "Podpora obnovy kulturních památek"

Počet příloh: 1

14.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 14.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr bezúplatného převodu pozemků

Počet příloh: 1

13.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 13.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr darování pozemku Pozn. geometrický plán je vyvěšen na úřední desce nebo je k nahlédnutí k dispozici na obecním úřadě

Počet příloh: 1

13.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 13.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr bezúplatného převodu pozemku

Počet příloh: 1

13.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 13.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu na rok 2012 Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

08.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 08.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Městský úřad Vítkov - oznámení o zahájení správního řízení o změně honiteb

Počet příloh: 1

10.01.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.01.2012
Sejmuto:
Aktuální

Krajská veterinární zpráva - Nařízení č. 9/2011 o prevenci moru včelího plodu

Počet příloh: 1

20.12.2011 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2011
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 30. valnou hromadu Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

22.11.2011 Aktuální Vyvěšeno: 22.11.2011
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva

Počet příloh: 1

16.11.2011 Aktuální Vyvěšeno: 16.11.2011
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu na rok 2012

Počet příloh: 1

10.11.2011 Aktuální Vyvěšeno: 10.11.2011
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemků se společností Gold Royal Crown

Počet příloh: 1

10.11.2011 Aktuální Vyvěšeno: 10.11.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 29. Valné hromady Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

06.10.2011 Aktuální Vyvěšeno: 06.10.2011
Sejmuto:
Aktuální

ČEZ Distribuce a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Počet příloh: 1

04.10.2011 Aktuální Vyvěšeno: 04.10.2011
Sejmuto:
Aktuální

EKOTOXA s.r.o. - Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

20.09.2011 Aktuální Vyvěšeno: 20.09.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z jednání správní rady Mikroregionu Hvozdnice ze dne 13.9.2011

Počet příloh: 1

20.09.2011 Aktuální Vyvěšeno: 20.09.2011
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 29. valnou hromadu svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

15.09.2011 Aktuální Vyvěšeno: 15.09.2011
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

08.09.2011 Aktuální Vyvěšeno: 08.09.2011
Sejmuto:
Aktuální

Exekutorský úřad Ostrava - usnesení dražební vyhláška

Počet příloh: 1

08.09.2011 Aktuální Vyvěšeno: 08.09.2011
Sejmuto:
Aktuální

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Počet příloh: 1

07.07.2011 Aktuální Vyvěšeno: 07.07.2011
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemků

Počet příloh: 1

30.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 30.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o uložení písemnosti p. Michal Havrlant

Počet příloh: 1

28.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 28.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení č. 2/2011 ze zasedání konaného dne 15.6.2011

Počet příloh: 1

16.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 16.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Obec Štáblovice vyhlašuje výběrové řízení na akci "Hřiště pro naše děti" Požadavky a podmínky viz příloha.

Počet příloh: 1

07.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 07.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

POZVÁNKA na 4. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

02.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 02.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Krajská veterinární správa - Nařízení č.3/2011 o prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel

Počet příloh: 1

02.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 02.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 28. Valné hromady Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

02.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 02.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemků v areálu ZD Pozn.: Geometrický plán a výkaz dosavadního a nového stavu je k nahlédnutí na úřední desce nebo na obecním úřadě v úř

Počet příloh: 1

25.05.2011 Aktuální Vyvěšeno: 25.05.2011
Sejmuto:
Aktuální

Oznamovací povinnost pořadatelů veřejnosti přístupných akcí

Počet příloh: 1

16.05.2011 Aktuální Vyvěšeno: 16.05.2011
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o uložení písemnosti p. Michal Havrlant

Počet příloh: 1

16.05.2011 Aktuální Vyvěšeno: 16.05.2011
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška- Finanční úřad Hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí

Počet příloh: 1

03.05.2011 Aktuální Vyvěšeno: 03.05.2011
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2010

Počet příloh: 1

13.04.2011 Aktuální Vyvěšeno: 13.04.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 27. Valné hromady Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

06.04.2011 Aktuální Vyvěšeno: 06.04.2011
Sejmuto:
Aktuální

POZVÁNKA na 3. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

24.02.2011 Aktuální Vyvěšeno: 24.02.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z jednání 26. Valné hromady Mikroregionu Hvozdnice konané dne 31.1.2011

Počet příloh: 1

03.02.2011 Aktuální Vyvěšeno: 03.02.2011
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice Návrh rozpočtu na rok 2011

Počet příloh: 1

02.02.2011 Aktuální Vyvěšeno: 02.02.2011
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 26. valnou hromadu Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

24.01.2011 Aktuální Vyvěšeno: 24.01.2011
Sejmuto:
Aktuální

Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

Počet příloh: 1

05.01.2011 Aktuální Vyvěšeno: 05.01.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z jednání ZO dne 15.12.2010

Počet příloh: 1

21.12.2010 Aktuální Vyvěšeno: 21.12.2010
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Vyvěšeno: 15.12.2010 Sňato: 6.1.2011

Počet příloh: 1

15.12.2010 Aktuální Vyvěšeno: 15.12.2010
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu obce Štáblovice na rok 2011

Počet příloh: 1

08.12.2010 Aktuální Vyvěšeno: 08.12.2010
Sejmuto:
Aktuální

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU Vyvěšeno: 6.12.2010 Sňato: 6.3.2011

Počet příloh: 1

06.12.2010 Aktuální Vyvěšeno: 06.12.2010
Sejmuto:
Aktuální

Záměr na pronájem obecního bytu na adrese č.p.154 (nad poštou). Vyvěšeno: 30.11.2010 Sňato: 31.12.2010

Počet příloh: 1

29.11.2010 Aktuální Vyvěšeno: 29.11.2010
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

02.11.2010 Aktuální Vyvěšeno: 02.11.2010
Sejmuto:
Aktuální

Informace o změně obvodu Policie ČR

Počet příloh: 1

13.10.2010 Aktuální Vyvěšeno: 13.10.2010
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Kde máme dnes otevřeno?

Prodejna potravin

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Zámecká restaurace

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Obecní úřad

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Pošta

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Knihovna

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny

Po 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Út 07:00 - 15:00
St 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Čt 07:00 - 15:00
07:00 - 12:00