Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Záměr darování pozemků

Počet příloh: 1

24.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 24.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet obce za rok 2011

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Rozvaha

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Výkaz zisků a ztrát

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Příloha účetní závěrky

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 4 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - usnesení z 32. Valné hromady

Počet příloh: 1

10.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

03.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 03.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku

Počet příloh: 1

18.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 18.04.2012
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení o oznámení dražebního roku

Počet příloh: 1

17.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.04.2012
Sejmuto:
Aktuální

Finanční úřad Opava - veřejná vyhláška daň z nemovitostí na rok 2012

Počet příloh: 1

10.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.04.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 32. valnou hromadu Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

04.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 04.04.2012
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2011

Počet příloh: 1

02.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 02.04.2012
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 31. Valné hromady Svazku obcí Mikroregion Hvozdnice

Počet příloh: 1

22.03.2012 Aktuální Vyvěšeno: 22.03.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemků Geometrický plán k nahlédnutí na obecním úřadě.

Počet příloh: 1

06.03.2012 Aktuální Vyvěšeno: 06.03.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemků Geometrický plán k nahlédnutí na obecním úřadě.

Počet příloh: 1

06.03.2012 Aktuální Vyvěšeno: 06.03.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

21.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 21.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Statutární město Opava vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek - program "Podpora obnovy kulturních památek"

Počet příloh: 1

14.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 14.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr bezúplatného převodu pozemků

Počet příloh: 1

13.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 13.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr darování pozemku Pozn. geometrický plán je vyvěšen na úřední desce nebo je k nahlédnutí k dispozici na obecním úřadě

Počet příloh: 1

13.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 13.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr bezúplatného převodu pozemku

Počet příloh: 1

13.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 13.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu na rok 2012 Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

08.02.2012 Aktuální Vyvěšeno: 08.02.2012
Sejmuto:
Aktuální

Městský úřad Vítkov - oznámení o zahájení správního řízení o změně honiteb

Počet příloh: 1

10.01.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.01.2012
Sejmuto:
Aktuální

Krajská veterinární zpráva - Nařízení č. 9/2011 o prevenci moru včelího plodu

Počet příloh: 1

20.12.2011 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2011
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 30. valnou hromadu Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

22.11.2011 Aktuální Vyvěšeno: 22.11.2011
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva

Počet příloh: 1

16.11.2011 Aktuální Vyvěšeno: 16.11.2011
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu na rok 2012

Počet příloh: 1

10.11.2011 Aktuální Vyvěšeno: 10.11.2011
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemků se společností Gold Royal Crown

Počet příloh: 1

10.11.2011 Aktuální Vyvěšeno: 10.11.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 29. Valné hromady Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

06.10.2011 Aktuální Vyvěšeno: 06.10.2011
Sejmuto:
Aktuální

ČEZ Distribuce a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Počet příloh: 1

04.10.2011 Aktuální Vyvěšeno: 04.10.2011
Sejmuto:
Aktuální

EKOTOXA s.r.o. - Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

20.09.2011 Aktuální Vyvěšeno: 20.09.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z jednání správní rady Mikroregionu Hvozdnice ze dne 13.9.2011

Počet příloh: 1

20.09.2011 Aktuální Vyvěšeno: 20.09.2011
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 29. valnou hromadu svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

15.09.2011 Aktuální Vyvěšeno: 15.09.2011
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

08.09.2011 Aktuální Vyvěšeno: 08.09.2011
Sejmuto:
Aktuální

Exekutorský úřad Ostrava - usnesení dražební vyhláška

Počet příloh: 1

08.09.2011 Aktuální Vyvěšeno: 08.09.2011
Sejmuto:
Aktuální

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Počet příloh: 1

07.07.2011 Aktuální Vyvěšeno: 07.07.2011
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemků

Počet příloh: 1

30.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 30.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o uložení písemnosti p. Michal Havrlant

Počet příloh: 1

28.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 28.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení č. 2/2011 ze zasedání konaného dne 15.6.2011

Počet příloh: 1

16.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 16.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Obec Štáblovice vyhlašuje výběrové řízení na akci "Hřiště pro naše děti" Požadavky a podmínky viz příloha.

Počet příloh: 1

07.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 07.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

POZVÁNKA na 4. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

02.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 02.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Krajská veterinární správa - Nařízení č.3/2011 o prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel

Počet příloh: 1

02.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 02.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 28. Valné hromady Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

02.06.2011 Aktuální Vyvěšeno: 02.06.2011
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemků v areálu ZD Pozn.: Geometrický plán a výkaz dosavadního a nového stavu je k nahlédnutí na úřední desce nebo na obecním úřadě v úř

Počet příloh: 1

25.05.2011 Aktuální Vyvěšeno: 25.05.2011
Sejmuto:
Aktuální

Oznamovací povinnost pořadatelů veřejnosti přístupných akcí

Počet příloh: 1

16.05.2011 Aktuální Vyvěšeno: 16.05.2011
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o uložení písemnosti p. Michal Havrlant

Počet příloh: 1

16.05.2011 Aktuální Vyvěšeno: 16.05.2011
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška- Finanční úřad Hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí

Počet příloh: 1

03.05.2011 Aktuální Vyvěšeno: 03.05.2011
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2010

Počet příloh: 1

13.04.2011 Aktuální Vyvěšeno: 13.04.2011
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 27. Valné hromady Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

06.04.2011 Aktuální Vyvěšeno: 06.04.2011
Sejmuto:
Aktuální

POZVÁNKA na 3. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

24.02.2011 Aktuální Vyvěšeno: 24.02.2011
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit. V případě, že chcete dostávat i sms, vyplňte Váš telefon.

Hlasujte v anketě!

Jste spokojení s novým systémem plateb za svoz popelnic?

V této anketě jste již hlasoval/a! Nelze hlasovat vícekrát.

Ne, paušální platby za svoz odpadů byly pro mne výhodnější
46%
Nevím, neumím posoudit
10%
Ano, s platbou za každou odvezenou popelnici ušetřím
43%
3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny

Po 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Út 07:00 - 15:00
St 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Čt 07:00 - 15:00
07:00 - 12:00