Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Finanční úřad pro MSK - Veřejná vyhláška o hromadném předpisném seznamu

Počet příloh: 1

30.04.2013 Aktuální Vyvěšeno: 30.04.2013
Sejmuto:
Aktuální

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zateplení budov ZŠ a OÚ

Počet příloh: 1

10.04.2013 Aktuální Vyvěšeno: 10.04.2013
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 13. zasedání ZO

Počet příloh: 1

04.04.2013 Aktuální Vyvěšeno: 04.04.2013
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu obce - Rozvaha

Počet příloh: 1

29.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 29.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 2 k závěr. účtu obce - Výkaz zisků a ztrát

Počet příloh: 1

29.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 29.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 3 k závěr. účtu obce - Příloha

Počet příloh: 1

29.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 29.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 4 k závěr. účtu obce - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Počet příloh: 1

29.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 29.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet obce Štáblovice za rok 2012

Počet příloh: 1

29.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 29.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Jmenování člena přestupkové komise

Počet příloh: 1

07.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 07.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Počet příloh: 1

04.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 04.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 34.Valné hromady Mikroregionu Hvozdnice ze dne 18.2.2013

Počet příloh: 1

04.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 04.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 12.zasedání ZO

Počet příloh: 1

21.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 21.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu bytu v čp. 154

Počet příloh: 1

14.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 14.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku parc.č. 142

Počet příloh: 1

07.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 07.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku parc.č. 143

Počet příloh: 1

07.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 07.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu nebytových prostor a přilehlého pozemku

Počet příloh: 1

07.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 07.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - návrh rozpočtu na rok 2013

Počet příloh: 1

04.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 04.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

08.01.2013 Aktuální Vyvěšeno: 08.01.2013
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - včelí mor

Počet příloh: 1

20.12.2012 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2012
Sejmuto:
Aktuální

Volby prezidenta ČR - oznámení o době a místě konání voleb

Počet příloh: 1

20.12.2012 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2012
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních o

Počet příloh: 1

20.12.2012 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2012
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 30. valné hromady Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

18.12.2012 Aktuální Vyvěšeno: 18.12.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 11. zasedání ZO

Počet příloh: 1

06.12.2012 Aktuální Vyvěšeno: 06.12.2012
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu na rok 2013

Počet příloh: 1

29.11.2012 Aktuální Vyvěšeno: 29.11.2012
Sejmuto:
Aktuální

Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet příloh: 1

27.11.2012 Aktuální Vyvěšeno: 27.11.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku

Počet příloh: 1

22.11.2012 Aktuální Vyvěšeno: 22.11.2012
Sejmuto:
Aktuální

Volby prezidenta ČR - Stanovení min. počtu členů OVK

Počet příloh: 1

12.11.2012 Aktuální Vyvěšeno: 12.11.2012
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

Počet příloh: 1

26.09.2012 Aktuální Vyvěšeno: 26.09.2012
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - usnesení z jednání správní rady dne 12.9.2012

Počet příloh: 1

18.09.2012 Aktuální Vyvěšeno: 18.09.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

10.09.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.09.2012
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy - prevence a tlumení nákazy moru včelího plodu

Počet příloh: 1

10.09.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.09.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku

Počet příloh: 1

16.08.2012 Aktuální Vyvěšeno: 16.08.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku

Počet příloh: 1

16.08.2012 Aktuální Vyvěšeno: 16.08.2012
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev krajů - počet členů okrskové volební komise

Počet příloh: 1

13.08.2012 Aktuální Vyvěšeno: 13.08.2012
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev krajů - počet a sídlo volebního okrsku

Počet příloh: 1

13.08.2012 Aktuální Vyvěšeno: 13.08.2012
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo Životního prostředí - „Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“

Počet příloh: 1

12.07.2012 Aktuální Vyvěšeno: 12.07.2012
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

09.07.2012 Aktuální Vyvěšeno: 09.07.2012
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - Varroáza včel

Počet příloh: 1

28.06.2012 Aktuální Vyvěšeno: 28.06.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva

Počet příloh: 1

07.06.2012 Aktuální Vyvěšeno: 07.06.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr darování pozemků

Počet příloh: 1

24.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 24.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet obce za rok 2011

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Rozvaha

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Výkaz zisků a ztrát

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Příloha účetní závěrky

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 4 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - usnesení z 32. Valné hromady

Počet příloh: 1

10.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

03.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 03.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku

Počet příloh: 1

18.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 18.04.2012
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení o oznámení dražebního roku

Počet příloh: 1

17.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.04.2012
Sejmuto:
Aktuální

Finanční úřad Opava - veřejná vyhláška daň z nemovitostí na rok 2012

Počet příloh: 1

10.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.04.2012
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Kde máme dnes otevřeno?

Prodejna potravin

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Zámecká restaurace

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Obecní úřad

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Pošta

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Knihovna

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny

Po 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Út 07:00 - 15:00
St 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Čt 07:00 - 15:00
07:00 - 12:00