Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2012

Počet příloh: 1

22.05.2013 Aktuální Vyvěšeno: 22.05.2013
Sejmuto:
Aktuální

Příloha k závěrečnému účtu Mikroregionu Hvozdnice - zpráva z auditu

Počet příloh: 1

22.05.2013 Aktuální Vyvěšeno: 22.05.2013
Sejmuto:
Aktuální

Finanční úřad pro MSK - Veřejná vyhláška o hromadném předpisném seznamu

Počet příloh: 1

30.04.2013 Aktuální Vyvěšeno: 30.04.2013
Sejmuto:
Aktuální

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zateplení budov ZŠ a OÚ

Počet příloh: 1

10.04.2013 Aktuální Vyvěšeno: 10.04.2013
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 13. zasedání ZO

Počet příloh: 1

04.04.2013 Aktuální Vyvěšeno: 04.04.2013
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu obce - Rozvaha

Počet příloh: 1

29.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 29.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 2 k závěr. účtu obce - Výkaz zisků a ztrát

Počet příloh: 1

29.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 29.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 3 k závěr. účtu obce - Příloha

Počet příloh: 1

29.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 29.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 4 k závěr. účtu obce - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Počet příloh: 1

29.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 29.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet obce Štáblovice za rok 2012

Počet příloh: 1

29.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 29.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Jmenování člena přestupkové komise

Počet příloh: 1

07.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 07.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Počet příloh: 1

04.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 04.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 34.Valné hromady Mikroregionu Hvozdnice ze dne 18.2.2013

Počet příloh: 1

04.03.2013 Aktuální Vyvěšeno: 04.03.2013
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 12.zasedání ZO

Počet příloh: 1

21.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 21.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu bytu v čp. 154

Počet příloh: 1

14.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 14.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku parc.č. 142

Počet příloh: 1

07.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 07.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku parc.č. 143

Počet příloh: 1

07.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 07.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu nebytových prostor a přilehlého pozemku

Počet příloh: 1

07.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 07.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - návrh rozpočtu na rok 2013

Počet příloh: 1

04.02.2013 Aktuální Vyvěšeno: 04.02.2013
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

08.01.2013 Aktuální Vyvěšeno: 08.01.2013
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - včelí mor

Počet příloh: 1

20.12.2012 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2012
Sejmuto:
Aktuální

Volby prezidenta ČR - oznámení o době a místě konání voleb

Počet příloh: 1

20.12.2012 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2012
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních o

Počet příloh: 1

20.12.2012 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2012
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení z 30. valné hromady Mikroregionu Hvozdnice

Počet příloh: 1

18.12.2012 Aktuální Vyvěšeno: 18.12.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 11. zasedání ZO

Počet příloh: 1

06.12.2012 Aktuální Vyvěšeno: 06.12.2012
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu na rok 2013

Počet příloh: 1

29.11.2012 Aktuální Vyvěšeno: 29.11.2012
Sejmuto:
Aktuální

Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet příloh: 1

27.11.2012 Aktuální Vyvěšeno: 27.11.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku

Počet příloh: 1

22.11.2012 Aktuální Vyvěšeno: 22.11.2012
Sejmuto:
Aktuální

Volby prezidenta ČR - Stanovení min. počtu členů OVK

Počet příloh: 1

12.11.2012 Aktuální Vyvěšeno: 12.11.2012
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

Počet příloh: 1

26.09.2012 Aktuální Vyvěšeno: 26.09.2012
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - usnesení z jednání správní rady dne 12.9.2012

Počet příloh: 1

18.09.2012 Aktuální Vyvěšeno: 18.09.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

10.09.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.09.2012
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy - prevence a tlumení nákazy moru včelího plodu

Počet příloh: 1

10.09.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.09.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku

Počet příloh: 1

16.08.2012 Aktuální Vyvěšeno: 16.08.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku

Počet příloh: 1

16.08.2012 Aktuální Vyvěšeno: 16.08.2012
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev krajů - počet členů okrskové volební komise

Počet příloh: 1

13.08.2012 Aktuální Vyvěšeno: 13.08.2012
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstev krajů - počet a sídlo volebního okrsku

Počet příloh: 1

13.08.2012 Aktuální Vyvěšeno: 13.08.2012
Sejmuto:
Aktuální

Ministerstvo Životního prostředí - „Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“

Počet příloh: 1

12.07.2012 Aktuální Vyvěšeno: 12.07.2012
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

Počet příloh: 1

09.07.2012 Aktuální Vyvěšeno: 09.07.2012
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - Varroáza včel

Počet příloh: 1

28.06.2012 Aktuální Vyvěšeno: 28.06.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva

Počet příloh: 1

07.06.2012 Aktuální Vyvěšeno: 07.06.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr darování pozemků

Počet příloh: 1

24.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 24.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet obce za rok 2011

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Rozvaha

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Výkaz zisků a ztrát

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Příloha účetní závěrky

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Příloha č. 4 k Závěrečnému účtu obce za rok 2011 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Počet příloh: 1

17.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Mikroregion Hvozdnice - usnesení z 32. Valné hromady

Počet příloh: 1

10.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 10.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce

Počet příloh: 1

03.05.2012 Aktuální Vyvěšeno: 03.05.2012
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku

Počet příloh: 1

18.04.2012 Aktuální Vyvěšeno: 18.04.2012
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit. V případě, že chcete dostávat i sms, vyplňte Váš telefon.

Hlasujte v anketě!

Jste spokojení s novým systémem plateb za svoz popelnic?

V této anketě jste již hlasoval/a! Nelze hlasovat vícekrát.

Ne, paušální platby za svoz odpadů byly pro mne výhodnější
48%
Nevím, neumím posoudit
6%
Ano, s platbou za každou odvezenou popelnici ušetřím
46%
3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny

Po 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Út 07:00 - 15:00
St 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Čt 07:00 - 15:00
07:00 - 12:00