Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Dodatek č. 1 k OZV č. 1/2003 ze dne 29.12.2003 o místních poplatcích

Počet příloh: 1

03.12.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.12.2009
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 ze dne 30.11.2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo

Počet příloh: 1

03.12.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.12.2009
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu na rok 2010

Počet příloh: 1

12.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 12.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Oldřich Soja

Počet příloh: 1

11.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 11.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Záměr směny pozemku

Počet příloh: 1

11.11.2009 Aktuální Vyvěšeno: 11.11.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Škrobánek

Počet příloh: 1

19.10.2009 Aktuální Vyvěšeno: 19.10.2009
Sejmuto:
Aktuální

Čez Distribuce, a.s. - Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů

Počet příloh: 1

23.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 23.09.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Vladimír Škrobánek

Počet příloh: 1

14.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 14.09.2009
Sejmuto:
Aktuální

Jmenování zapisovatele pro volby do Parlamentu ČR

Počet příloh: 1

03.09.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.09.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti p. Soja

Počet příloh: 1

31.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 31.08.2009
Sejmuto:
Aktuální

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR

Počet příloh: 1

27.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 27.08.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. ŠKROBÁNEK

Počet příloh: 1

27.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 27.08.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška Krajského úřadu MSK - Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povah

Počet příloh: 1

27.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 27.08.2009
Sejmuto:
Aktuální

Výzva č. 1/2009 pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008 - 2013 "Opavsku to omastíme"

Počet příloh: 1

19.08.2009 Aktuální Vyvěšeno: 19.08.2009
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Počet příloh: 1

28.07.2009 Aktuální Vyvěšeno: 28.07.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Gebauer

Počet příloh: 1

27.07.2009 Aktuální Vyvěšeno: 27.07.2009
Sejmuto:
Aktuální

Pozemkový fond ČR - oznámení o zamýšleném převodu

Počet příloh: 1

20.07.2009 Aktuální Vyvěšeno: 20.07.2009
Sejmuto:
Aktuální

Vyrozumění o dražbě

Počet příloh: 1

08.07.2009 Aktuální Vyvěšeno: 08.07.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností p. Soja

Počet příloh: 1

29.06.2009 Aktuální Vyvěšeno: 29.06.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Vladimír Škrobánek

Počet příloh: 1

17.06.2009 Aktuální Vyvěšeno: 17.06.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška p. Oldřich Soja

Počet příloh: 1

03.06.2009 Aktuální Vyvěšeno: 03.06.2009
Sejmuto:
Aktuální

Závěrečný účet obce Štáblovice za rok 2008

Počet příloh: 1

01.06.2009 Aktuální Vyvěšeno: 01.06.2009
Sejmuto:
Aktuální

Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009

Počet příloh: 1

28.05.2009 Aktuální Vyvěšeno: 28.05.2009
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o uložení písemností p.Martin Háva

Počet příloh: 1

27.05.2009 Aktuální Vyvěšeno: 27.05.2009
Sejmuto:
Aktuální

Informace pro voliče o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2009

Počet příloh: 1

21.05.2009 Aktuální Vyvěšeno: 21.05.2009
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy - varroáza včel

Počet příloh: 1

20.05.2009 Aktuální Vyvěšeno: 20.05.2009
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární zprávy

Počet příloh: 1

13.05.2009 Aktuální Vyvěšeno: 13.05.2009
Sejmuto:
Aktuální

Volby do EP - počet členů okrskové volební komise

Počet příloh: 1

21.04.2009 Aktuální Vyvěšeno: 21.04.2009
Sejmuto:
Aktuální

Volby do EP - volební okrsek

Počet příloh: 1

21.04.2009 Aktuální Vyvěšeno: 21.04.2009
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Krajské veterinární správy

Počet příloh: 1

15.04.2009 Aktuální Vyvěšeno: 15.04.2009
Sejmuto:
Aktuální

Upozornění na očkování lišek

Počet příloh: 1

23.03.2009 Aktuální Vyvěšeno: 23.03.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejné projednání návrhu změny ÚP Slavkov

Počet příloh: 1

23.03.2009 Aktuální Vyvěšeno: 23.03.2009
Sejmuto:
Aktuální

Rozhodnutí o povolení užívání Vodovodu Štáblovice 1. stavba

Počet příloh: 1

19.03.2009 Aktuální Vyvěšeno: 19.03.2009
Sejmuto:
Aktuální

Rozpočet mikroregionu Hvozdnice na rok 2009

Počet příloh: 1

09.03.2009 Aktuální Vyvěšeno: 09.03.2009
Sejmuto:
Aktuální

Nařízení Státní veterinární správy.

Počet příloh: 1

09.03.2009 Aktuální Vyvěšeno: 09.03.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti na adresu příjemce David Vyhlídal

Počet příloh: 1

11.02.2009 Aktuální Vyvěšeno: 11.02.2009
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška o uložení písemností na adresu příjemce Michal Grulich

Počet příloh: 1

15.10.2008 Aktuální Vyvěšeno: 15.10.2008
Sejmuto:
Aktuální

Dražební vyhláška na nemovitosti LV 87 k.ú. Štáblovice-Lipina

Počet příloh: 1

01.09.2008 Aktuální Vyvěšeno: 01.09.2008
Sejmuto:
Aktuální

Záměr o prodeji pozemku parc.č. 618/5 trvalý travní porost.

Počet příloh: 1

07.07.2008 Aktuální Vyvěšeno: 07.07.2008
Sejmuto:
Aktuální

Výzva k účasti na závěrečné prohlídce "Záhumenní" před kolaudačním rozhodnutím rozšíření kNN.

Počet příloh: 1

18.06.2008 Aktuální Vyvěšeno: 18.06.2008
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na místo "Úředník obce Štáblovice"

Počet příloh: 1

28.05.2008 Aktuální Vyvěšeno: 28.05.2008
Sejmuto:
Aktuální

Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR v katastru Lipina

Počet příloh: 1

21.05.2008 Aktuální Vyvěšeno: 21.05.2008
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o projednávání plánu péče o přírodní rezervaci Hvozdnice, vydaného Krajským úřadem, odbor životního prostředí.

Počet příloh: 1

26.03.2008 Aktuální Vyvěšeno: 26.03.2008
Sejmuto:
Aktuální

Zpráva o hospodaření Mikroregionu Hvozdnice za r.2007 a rozpočet na rok 2008

Počet příloh: 1

18.02.2008 Aktuální Vyvěšeno: 18.02.2008
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o uložení písemností na adresu Pavel Staněk

Počet příloh: 1

30.01.2008 Aktuální Vyvěšeno: 30.01.2008
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o zahájení územního řízení rozšíření vodovodu Štáblovice - nový vodní zdroj

Počet příloh: 1

21.01.2008 Aktuální Vyvěšeno: 21.01.2008
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení uložení písemnosti na adresu příjemce David VYHLÍDAL, Štáblovice

Počet příloh: 1

21.01.2008 Aktuální Vyvěšeno: 21.01.2008
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení uložení písemnosti na adresu příjemce Oldřich SOJA, Štáblovice

Počet příloh: 1

21.01.2008 Aktuální Vyvěšeno: 21.01.2008
Sejmuto:
Aktuální

Rozhodnutí stavební povolení Záhumení rozšíření kNN.

Počet příloh: 1

10.01.2008 Aktuální Vyvěšeno: 10.01.2008
Sejmuto:
Aktuální

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Počet příloh: 1

03.12.2007 Aktuální Vyvěšeno: 03.12.2007
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Kde máme dnes otevřeno?

Prodejna potravin

Dnes 6:30 - 14:00

Aktuálně zavřeno

Zámecká restaurace

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Zámek a zámecká kavárna

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Obecní úřad

Dnes 8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

Aktuálně zavřeno

Pošta

Dnes 8:00 - 10:00, 14:00 - 16:30

Aktuálně zavřeno

Knihovna

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost 

(mimo stanovené úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě)

Po 8:00 - 10:00    14:00 - 17:00
Út

8:00 - 10:00

St 8:00 - 10:00    14:00 - 17:00
Čt 8:00 - 10:00

8:00 - 10:00