Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Veřejná vyhláška - FÚ pro MSK - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. 1419536/24/3200-11530-804492

Počet příloh: 1

12.04.202413.05.2024 Aktuální Vyvěšeno: 12.04.2024
Sejmuto: 13.05.2024
Aktuální

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SK Štáblovice, z.s.

Počet příloh: 1

08.04.2024 Aktuální Vyvěšeno: 08.04.2024
Sejmuto:
Aktuální

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby volby do Evropského parlamentu

Počet příloh: 1

08.04.2024 Aktuální Vyvěšeno: 08.04.2024
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - pracovník pro údržbu majetku obce, úklid obce a technický pracovník

Počet příloh: 1

03.04.202401.05.2024 Aktuální Vyvěšeno: 03.04.2024
Sejmuto: 01.05.2024
Aktuální

Veřejná vyhláška - Katastrální úřad pro MSK - výzva

Počet příloh: 1

13.03.202414.03.2025 Aktuální Vyvěšeno: 13.03.2024
Sejmuto: 14.03.2025
Aktuální

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice dne 11. 3. 2024

Počet příloh: 1

01.03.2024 Aktuální Vyvěšeno: 01.03.2024
Sejmuto:
Aktuální

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Počet příloh: 1

19.02.2024 Aktuální Vyvěšeno: 19.02.2024
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 8. zasedání ZO obce Štáblovice dne 18. 12. 2023

Počet příloh: 1

08.12.2023 Aktuální Vyvěšeno: 08.12.2023
Sejmuto:
Aktuální

Seznámení obcí, PO a FO s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení ORP Opava

Počet příloh: 1

20.10.2023 Aktuální Vyvěšeno: 20.10.2023
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

13.10.2023 Aktuální Vyvěšeno: 13.10.2023
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 6. zasedání ZO obce Štáblovice 25. 9. 2023

Počet příloh: 1

15.09.2023 Aktuální Vyvěšeno: 15.09.2023
Sejmuto:
Aktuální

Seznam bytů podpořených z programu č. 11774 – Ukrajina

Počet příloh: 1

03.07.2023 Aktuální Vyvěšeno: 03.07.2023
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 5. zasedání ZO obce Štáblovice 26. 6. 2023

Počet příloh: 1

16.06.2023 Aktuální Vyvěšeno: 16.06.2023
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 4. zasedání ZO obce Štáblovice 29. 5. 2023

Počet příloh: 1

19.05.2023 Aktuální Vyvěšeno: 19.05.2023
Sejmuto:
Aktuální

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Počet příloh: 1

28.04.2023 Aktuální Vyvěšeno: 28.04.2023
Sejmuto:
Aktuální

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SK Štáblovice, z.s.

Počet příloh: 1

14.04.2023 Aktuální Vyvěšeno: 14.04.2023
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

03.03.2023 Aktuální Vyvěšeno: 03.03.2023
Sejmuto:
Aktuální

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Počet příloh: 1

21.02.2023 Aktuální Vyvěšeno: 21.02.2023
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Počet příloh: 1

12.12.2022 Aktuální Vyvěšeno: 12.12.2022
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 2. zasedání ZO obce Štáblovice 19. 12. 2022

Počet příloh: 1

09.12.2022 Aktuální Vyvěšeno: 09.12.2022
Sejmuto:
Aktuální

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

07.10.2022 Aktuální Vyvěšeno: 07.10.2022
Sejmuto:
Aktuální

Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Počet příloh: 1

01.09.2022 Aktuální Vyvěšeno: 01.09.2022
Sejmuto:
Aktuální

Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

10.06.2022 Aktuální Vyvěšeno: 10.06.2022
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice - 2.5.2022

Počet příloh: 1

22.04.2022 Aktuální Vyvěšeno: 22.04.2022
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 17. zasedání ZO dne 14.3.2022

Počet příloh: 1

04.03.2022 Aktuální Vyvěšeno: 04.03.2022
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Počet příloh: 1

20.12.2021 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2021
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

Počet příloh: 1

20.12.2021 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 16. zasedání ZO

Počet příloh: 1

10.12.2021 Aktuální Vyvěšeno: 10.12.2021
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021 - výsledky hlasování

Počet příloh: 1

09.10.2021 Aktuální Vyvěšeno: 09.10.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 129

Počet příloh: 1

29.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 29.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Počet příloh: 1

22.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 22.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Počet příloh: 1

13.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 13.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 15. zasedání ZO

Počet příloh: 1

10.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 10.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Počet příloh: 1

28.08.2021 Aktuální Vyvěšeno: 28.08.2021
Sejmuto:
Aktuální

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet příloh: 1

09.08.2021 Aktuální Vyvěšeno: 09.08.2021
Sejmuto:
Aktuální

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace

Počet příloh: 1

15.07.2021 Aktuální Vyvěšeno: 15.07.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku - parc.č. 625/69

Počet příloh: 1

25.06.2021 Aktuální Vyvěšeno: 25.06.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 14. zasedání ZO

Počet příloh: 1

11.06.2021 Aktuální Vyvěšeno: 11.06.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 13. zasedání ZO

Počet příloh: 1

07.05.2021 Aktuální Vyvěšeno: 07.05.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu části pozemku

Počet příloh: 1

28.04.2021 Aktuální Vyvěšeno: 28.04.2021
Sejmuto:
Aktuální

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Počet příloh: 1

24.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 24.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu prostor v budově č.p. 166

Počet příloh: 1

17.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 17.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu - tenisový areál

Počet příloh: 1

10.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 10.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Počet příloh: 1

01.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 01.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Počet příloh: 1

24.02.2021 Aktuální Vyvěšeno: 24.02.2021
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - částka Sbírky zákonů č. 28/2021 - koronavirus

Počet příloh: 1

15.02.2021 Aktuální Vyvěšeno: 15.02.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 12. zasedání ZO

Počet příloh: 1

11.02.2021 Aktuální Vyvěšeno: 11.02.2021
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - částka Sbírky zákonů č. 09/2021 - koronavirus

Počet příloh: 1

19.01.2021 Aktuální Vyvěšeno: 19.01.2021
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - částka Sbírky zákonů č. 242/2020 - koronavirus

Počet příloh: 1

23.12.2020 Aktuální Vyvěšeno: 23.12.2020
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - částka Sbírky zákonů č. 231/2020 

Počet příloh: 1

17.12.2020 Aktuální Vyvěšeno: 17.12.2020
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Kde máme dnes otevřeno?

Prodejna potravin

Dnes 6:30 - 10:00

Aktuálně zavřeno

Kompostárna

Dnes 8:00 - 20:00

Aktuálně zavřeno

Zámek, zámecká kavárna a restaurace

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Obecní úřad

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Pošta

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Knihovna

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost 

(mimo stanovené úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě)

Po 8:00 - 10:00    14:00 - 17:00
Út

8:00 - 10:00

St 8:00 - 10:00    14:00 - 17:00
Čt 8:00 - 10:00

8:00 - 10:00