Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice dne 26. 6. 2024

Počet příloh: 1

14.06.2024 Aktuální Vyvěšeno: 14.06.2024
Sejmuto:
Aktuální

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Počet příloh: 1

12.06.2024 Aktuální Vyvěšeno: 12.06.2024
Sejmuto:
Aktuální

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Počet příloh: 1

22.05.2024 Aktuální Vyvěšeno: 22.05.2024
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice dne 27. 5. 2024

Počet příloh: 1

17.05.2024 Aktuální Vyvěšeno: 17.05.2024
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu

Počet příloh: 1

10.05.2024 Aktuální Vyvěšeno: 10.05.2024
Sejmuto:
Aktuální

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Počet příloh: 1

30.04.2024 Aktuální Vyvěšeno: 30.04.2024
Sejmuto:
Aktuální

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu

Počet příloh: 1

24.04.2024 Aktuální Vyvěšeno: 24.04.2024
Sejmuto:
Aktuální

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Počet příloh: 1

23.04.2024 Aktuální Vyvěšeno: 23.04.2024
Sejmuto:
Aktuální

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SK Štáblovice, z.s.

Počet příloh: 1

08.04.2024 Aktuální Vyvěšeno: 08.04.2024
Sejmuto:
Aktuální

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby volby do Evropského parlamentu

Počet příloh: 1

08.04.2024 Aktuální Vyvěšeno: 08.04.2024
Sejmuto:
Aktuální

Veřejná vyhláška - Katastrální úřad pro MSK - výzva

Počet příloh: 1

13.03.202414.03.2025 Aktuální Vyvěšeno: 13.03.2024
Sejmuto: 14.03.2025
Aktuální

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice dne 11. 3. 2024

Počet příloh: 1

01.03.2024 Aktuální Vyvěšeno: 01.03.2024
Sejmuto:
Aktuální

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Počet příloh: 1

19.02.2024 Aktuální Vyvěšeno: 19.02.2024
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 8. zasedání ZO obce Štáblovice dne 18. 12. 2023

Počet příloh: 1

08.12.2023 Aktuální Vyvěšeno: 08.12.2023
Sejmuto:
Aktuální

Seznámení obcí, PO a FO s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení ORP Opava

Počet příloh: 1

20.10.2023 Aktuální Vyvěšeno: 20.10.2023
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

13.10.2023 Aktuální Vyvěšeno: 13.10.2023
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 6. zasedání ZO obce Štáblovice 25. 9. 2023

Počet příloh: 1

15.09.2023 Aktuální Vyvěšeno: 15.09.2023
Sejmuto:
Aktuální

Seznam bytů podpořených z programu č. 11774 – Ukrajina

Počet příloh: 1

03.07.2023 Aktuální Vyvěšeno: 03.07.2023
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 5. zasedání ZO obce Štáblovice 26. 6. 2023

Počet příloh: 1

16.06.2023 Aktuální Vyvěšeno: 16.06.2023
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 4. zasedání ZO obce Štáblovice 29. 5. 2023

Počet příloh: 1

19.05.2023 Aktuální Vyvěšeno: 19.05.2023
Sejmuto:
Aktuální

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Počet příloh: 1

28.04.2023 Aktuální Vyvěšeno: 28.04.2023
Sejmuto:
Aktuální

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SK Štáblovice, z.s.

Počet příloh: 1

14.04.2023 Aktuální Vyvěšeno: 14.04.2023
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

03.03.2023 Aktuální Vyvěšeno: 03.03.2023
Sejmuto:
Aktuální

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Počet příloh: 1

21.02.2023 Aktuální Vyvěšeno: 21.02.2023
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Počet příloh: 1

12.12.2022 Aktuální Vyvěšeno: 12.12.2022
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 2. zasedání ZO obce Štáblovice 19. 12. 2022

Počet příloh: 1

09.12.2022 Aktuální Vyvěšeno: 09.12.2022
Sejmuto:
Aktuální

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

07.10.2022 Aktuální Vyvěšeno: 07.10.2022
Sejmuto:
Aktuální

Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Počet příloh: 1

01.09.2022 Aktuální Vyvěšeno: 01.09.2022
Sejmuto:
Aktuální

Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

10.06.2022 Aktuální Vyvěšeno: 10.06.2022
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice - 2.5.2022

Počet příloh: 1

22.04.2022 Aktuální Vyvěšeno: 22.04.2022
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 17. zasedání ZO dne 14.3.2022

Počet příloh: 1

04.03.2022 Aktuální Vyvěšeno: 04.03.2022
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Počet příloh: 1

20.12.2021 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2021
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

Počet příloh: 1

20.12.2021 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 16. zasedání ZO

Počet příloh: 1

10.12.2021 Aktuální Vyvěšeno: 10.12.2021
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021 - výsledky hlasování

Počet příloh: 1

09.10.2021 Aktuální Vyvěšeno: 09.10.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 129

Počet příloh: 1

29.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 29.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Počet příloh: 1

22.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 22.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Počet příloh: 1

13.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 13.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 15. zasedání ZO

Počet příloh: 1

10.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 10.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Počet příloh: 1

28.08.2021 Aktuální Vyvěšeno: 28.08.2021
Sejmuto:
Aktuální

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet příloh: 1

09.08.2021 Aktuální Vyvěšeno: 09.08.2021
Sejmuto:
Aktuální

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace

Počet příloh: 1

15.07.2021 Aktuální Vyvěšeno: 15.07.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku - parc.č. 625/69

Počet příloh: 1

25.06.2021 Aktuální Vyvěšeno: 25.06.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 14. zasedání ZO

Počet příloh: 1

11.06.2021 Aktuální Vyvěšeno: 11.06.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 13. zasedání ZO

Počet příloh: 1

07.05.2021 Aktuální Vyvěšeno: 07.05.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu části pozemku

Počet příloh: 1

28.04.2021 Aktuální Vyvěšeno: 28.04.2021
Sejmuto:
Aktuální

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Počet příloh: 1

24.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 24.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu prostor v budově č.p. 166

Počet příloh: 1

17.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 17.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu - tenisový areál

Počet příloh: 1

10.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 10.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Počet příloh: 1

01.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 01.03.2021
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Registrace vám přinese upozornění na krizové situace, informace o dopravních uzavírkách, odstávkách vody, elektřiny apod., pozvánky na kulturní a sportovní akce, novinky z obce atd. Z odběru informací se můžete kdykoliv odhlásit.

Chci dostávat informace přes SMS

Zaregistrujte se!

Chci dostávat informace emailem

Kde máme dnes otevřeno?

Prodejna potravin

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Kompostárna

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Zámek, zámecká kavárna a restaurace

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Obecní úřad

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Pošta

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Knihovna

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost 

(mimo stanovené úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě)

Po 8:00 - 10:00    14:00 - 17:00
Út

8:00 - 10:00

St 8:00 - 10:00    14:00 - 17:00
Čt 8:00 - 10:00

8:00 - 10:00