Přejít k hlavnímu menu
Přejít k navigaci
Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít k anketě, kalendáři akcí a poslední fotografii

Úřední deska

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,účinné od 21.2.2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Štáblovice čp.166, a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce- viz níže uvedené odkazy:

  • odkaz na rozpočet a RO ÚSC, na střednědobý výhled rozpočtu ÚSC
  • odkaz na závěrečný účet ÚSC

Zobrazit dokumenty

Název Vyvěšeno Sejmuto Zobrazit Vyvěšeno / Sejmuto / Zobrazit

Zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022.

Počet příloh: 1

25.09.2022 Aktuální Vyvěšeno: 25.09.2022
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Počet příloh: 1

20.09.202206.10.2022 Aktuální Vyvěšeno: 20.09.2022
Sejmuto: 06.10.2022
Aktuální

Záměr pronájmu pozemku parc.č. 133/12 v k.ú. Lipina u Opavy

Počet příloh: 1

19.09.2022 Aktuální Vyvěšeno: 19.09.2022
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu budovy bez č.p. nebo č.ev. na pozemku parc. č. 2 v k.ú. Lipina u Opavy

Počet příloh: 1

19.09.2022 Aktuální Vyvěšeno: 19.09.2022
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstva obce Štáblovice - Oznámení o době a místě konání voleb

Počet příloh: 1

08.09.2022 Aktuální Vyvěšeno: 08.09.2022
Sejmuto:
Aktuální

Informace o konání 20. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

02.09.2022 Aktuální Vyvěšeno: 02.09.2022
Sejmuto:
Aktuální

Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Počet příloh: 1

01.09.2022 Aktuální Vyvěšeno: 01.09.2022
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstva obce Štáblovice - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Počet příloh: 1

25.08.2022 Aktuální Vyvěšeno: 25.08.2022
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstva obce Štáblovice - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Počet příloh: 1

11.08.2022 Aktuální Vyvěšeno: 11.08.2022
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstva obce Štáblovice - lnformace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet příloh: 1

09.08.2022 Aktuální Vyvěšeno: 09.08.2022
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstva obce Štáblovice - stanovení počtu členů okrskové volební komise ve volebním obvodu obce Štáblovice

Počet příloh: 1

21.07.2022 Aktuální Vyvěšeno: 21.07.2022
Sejmuto:
Aktuální

Volby do zastupitelstva obce Štáblovice - seznam volebních obvodů, počet členů ZO a počet podpisů na peticích

Počet příloh: 1

28.06.2022 Aktuální Vyvěšeno: 28.06.2022
Sejmuto:
Aktuální

Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice

Počet příloh: 1

10.06.2022 Aktuální Vyvěšeno: 10.06.2022
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce Štáblovice - 2.5.2022

Počet příloh: 1

22.04.2022 Aktuální Vyvěšeno: 22.04.2022
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 17. zasedání ZO dne 14.3.2022

Počet příloh: 1

04.03.2022 Aktuální Vyvěšeno: 04.03.2022
Sejmuto:
Aktuální

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Počet příloh: 1

28.01.2022 Aktuální Vyvěšeno: 28.01.2022
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Počet příloh: 1

20.12.2021 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2021
Sejmuto:
Aktuální

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

Počet příloh: 1

20.12.2021 Aktuální Vyvěšeno: 20.12.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 16. zasedání ZO

Počet příloh: 1

10.12.2021 Aktuální Vyvěšeno: 10.12.2021
Sejmuto:
Aktuální

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021 - výsledky hlasování

Počet příloh: 1

09.10.2021 Aktuální Vyvěšeno: 09.10.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 129

Počet příloh: 1

29.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 29.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Počet příloh: 1

22.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 22.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Opatření obecné povahy - č.j. MZE-49892/2021-16212

Počet příloh: 1

15.09.202131.12.2022 Aktuální Vyvěšeno: 15.09.2021
Sejmuto: 31.12.2022
Aktuální

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Počet příloh: 1

13.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 13.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 15. zasedání ZO

Počet příloh: 1

10.09.2021 Aktuální Vyvěšeno: 10.09.2021
Sejmuto:
Aktuální

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Počet příloh: 1

28.08.2021 Aktuální Vyvěšeno: 28.08.2021
Sejmuto:
Aktuální

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet příloh: 1

09.08.2021 Aktuální Vyvěšeno: 09.08.2021
Sejmuto:
Aktuální

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace

Počet příloh: 1

15.07.2021 Aktuální Vyvěšeno: 15.07.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr prodeje pozemku - parc.č. 625/69

Počet příloh: 1

25.06.2021 Aktuální Vyvěšeno: 25.06.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 14. zasedání ZO

Počet příloh: 1

11.06.2021 Aktuální Vyvěšeno: 11.06.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 13. zasedání ZO

Počet příloh: 1

07.05.2021 Aktuální Vyvěšeno: 07.05.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu části pozemku

Počet příloh: 1

28.04.2021 Aktuální Vyvěšeno: 28.04.2021
Sejmuto:
Aktuální

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Počet příloh: 1

24.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 24.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu prostor v budově č.p. 166

Počet příloh: 1

17.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 17.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Záměr pronájmu - tenisový areál

Počet příloh: 1

10.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 10.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Počet příloh: 1

01.03.2021 Aktuální Vyvěšeno: 01.03.2021
Sejmuto:
Aktuální

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Počet příloh: 1

24.02.2021 Aktuální Vyvěšeno: 24.02.2021
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - částka Sbírky zákonů č. 28/2021 - koronavirus

Počet příloh: 1

15.02.2021 Aktuální Vyvěšeno: 15.02.2021
Sejmuto:
Aktuální

Pozvánka na 12. zasedání ZO

Počet příloh: 1

11.02.2021 Aktuální Vyvěšeno: 11.02.2021
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - částka Sbírky zákonů č. 09/2021 - koronavirus

Počet příloh: 1

19.01.2021 Aktuální Vyvěšeno: 19.01.2021
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - částka Sbírky zákonů č. 242/2020 - koronavirus

Počet příloh: 1

23.12.2020 Aktuální Vyvěšeno: 23.12.2020
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - částka Sbírky zákonů č. 231/2020 

Počet příloh: 1

17.12.2020 Aktuální Vyvěšeno: 17.12.2020
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - částka Sbírky zákonů č. 220/2020 - koronavirus

Počet příloh: 1

15.12.2020 Aktuální Vyvěšeno: 15.12.2020
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - koronavirus

Počet příloh: 1

11.12.2020 Aktuální Vyvěšeno: 11.12.2020
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - koronavirus

Počet příloh: 1

03.12.2020 Aktuální Vyvěšeno: 03.12.2020
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - koronavirus

Počet příloh: 1

23.11.2020 Aktuální Vyvěšeno: 23.11.2020
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - koronavirus

Počet příloh: 1

02.11.2020 Aktuální Vyvěšeno: 02.11.2020
Sejmuto:
Aktuální

Usnesení vlády ČR - koronavirus

Počet příloh: 1

23.10.2020 Aktuální Vyvěšeno: 23.10.2020
Sejmuto:
Aktuální

Mimořádné opatření MZ ze dne 19. 10 s účinností od 21.10 č.j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN

Počet příloh: 1

21.10.2020 Aktuální Vyvěšeno: 21.10.2020
Sejmuto:
Aktuální

usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření

Počet příloh: 1

09.10.2020 Aktuální Vyvěšeno: 09.10.2020
Sejmuto:
Aktuální
Kostel Štáblovice

Buďte v obraze!

Přihlašte se k odběru novinek. Budete tak mít přehled o aktualitách, článcích, kalendářních akcích, úřední desce atd. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Kde máme dnes otevřeno?

Prodejna potravin

Dnes 6:30 - 11:00, 13:00 - 16:00

Aktuálně zavřeno

Zámecká restaurace

Dnes zavřeno

Aktuálně zavřeno

Obecní úřad

Dnes 7:00 - 14:30, 15:00 - 17:00

Aktuálně zavřeno

Pošta

Dnes 8:00 - 10:00, 14:00 - 16:30

Aktuálně zavřeno

Knihovna

Dnes 15:00 - 17:00

Aktuálně zavřeno

3 kříže Štáblovice

Obecní úřad

č.p. 166;

747 82 Štáblovice

Informace pro občany

Tel.: +420 733 617 333

E-mail: urad@obecstablovice.cz

Úřední hodiny

Po 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Út 07:00 - 15:00
St 07:00 - 14:30, 15:00 - 17:00
Čt 07:00 - 15:00
07:00 - 12:00